چرا؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> چرا؟ این سوالی است که دیگر کمتر از خودم می پرسم واژگانی که به تدبیر خرد از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید
دریغ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> فکر ها از پس هم می آیند وزن سیال زمان روح بی تاب مرا آشفته   پاسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
مهاجر <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> نگاهی گرم افکند آن مهاجر مرغ سیمین پر به اندام سپید یار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
2 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
1 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
مهر 84
1 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
3 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
6 پست