بازگشت<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />     چند گامی به عقب جلوه تازه ای از حادثه می بندد نقش چهره ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 8 بازدید
پرواز<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   چه سبکبالم من فکر پرواز مرا برده فراتر ز زمان می پرم تا که ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید
سایه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   بال و پرهای زمان را نفروشید به باد ما به خورشید نخواهیم رسید ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 16 بازدید
شهر تنهایی من<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   شهر تنهایی من خاموشی ؟ چشمه ساران فراوانت کو ؟ مردم شاد خرامانت ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 13 بازدید
اثر پای خدا<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> مادیانی زایید کره اسبی کوچک در چمنزاری سبز   مادیان سرخوش شد کره ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 9 بازدید
خیابان گرد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> در میان شهر رویایی روبروی کاخ عدل و داد روز بی خورشید ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 7 بازدید
می دانید<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> نگوییدم نمی دانید نمی دانید ؟ ندانستن کنون جرمی است بی بخشش نگوییدم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 8 بازدید
پرستوها <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />     در هم آغوشی قلب در طنین ضربان در شکوه قطراتی که فرو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
2 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
1 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
مهر 84
1 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
3 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
6 پست