کشتی امید<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> چه می گویید با دریا چه می خواهید از طوفان   شما ساحل ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 10 بازدید
سقوط <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> روزی اگر عقاب در انتظار صید بنشسته بر درخت مغرور مطمئن صید ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 11 بازدید
درخت نسیان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />     می گریزد باز از این سرزمین خورشید در این نفرینی خاک خدا ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 9 بازدید
فریب<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> نگاهش کن چه غمگین است فریبش داده گویی سنگدل نامردمی بی رحم که ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 8 بازدید
دستها سو به هوا<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ملتمس باز توانمند ولیکن عاجز چشمها دوخته بر منظره ای ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 12 بازدید
دعای بهار<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> بهار است بهار است دل خفته بپاخیز دگر خواب گناه است   بیا یار وفادار ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 8 بازدید
باغبان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> باغبان نیم نگاهی به درختان افکند کودکانی در خواب کودکانی دلبند کودکانی عریان ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 8 بازدید
چه صبور است این زمین<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   می آیند پر هیاهو پر صدا آنگونه بی مهابا فریاد ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 9 بازدید
فاحشه <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />     دختری بر دار است نام قانونی او فاحشه است دخترک ساکن شهری است ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 8 بازدید
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
2 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
1 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
مهر 84
1 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
3 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
6 پست