کوه می خواهمت <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   کوه می خواهمت راست قامت استوار کوبیده سر به بلندای آسمان سدی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 11 بازدید
آرام<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   باد باران عطش ساقه ی سبز گردش روز به چشمان بلند حلزون و سکون ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 8 بازدید
سحر نور<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> نور، سبز قرمز آبی و سفید رقص اعجاب برانگیز خیالات و هوس عادتی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 10 بازدید
شمع<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   وقتی ستاره ها بر دیدگان پسربچه ای نحیف   انوار مهر را به دریغ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید
رود<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   خزه ای پیدا نیست سنگها آینه ی برگ شناور هستند آب  پاکیزه زلال رود آرام ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 11 بازدید
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
2 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
1 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
مهر 84
1 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
3 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
6 پست