در غروبی غمگین   قلمی بر جمله   نقطه ای کوچک کاشت   و سرانجام دواتش خشکید   نه کسی مکثی کرد   نه زبانی جنبید ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید
  هنوز امیدوار باد خبر تازه نیاورد امروز و نپرسید پرستوی مهاجر از ابر "قطره هایی که بر این خاک فرو می ریزند از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
ایستاده پر افتخار بر قله های بلند غرور کودکی گرسنه ، پریده رنگ   درافق بی کران نگاه او اقیانوس آرام دلی بی گناه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید
ابرهایی که خیال<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> برتن آبی افکار کشید طرحی از خنده ی زیبای تو داشت   و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید
آزرده<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   می پرسد نکند روح تو را آزردم ؟   از همه پوشیده ، همه افکار شبم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 7 بازدید
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
2 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
1 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
مهر 84
1 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
3 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
6 پست