در خانه کسی نیست                                         بجز من                                                                                 و دو صد خاطرۀ روشن و تاریک   سحر می زند از دور ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید
در صدا نیست اگر خرده صفایی                                 خوب است هنوز                                                     خاکیِ پاک سکوت خوابیدن اگر با لحظه ها بی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
2 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
1 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
مهر 84
1 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
3 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
6 پست