در صدا نیست اگر خرده صفایی

                                خوب است هنوز

                                                    خاکیِ پاک سکوت

خوابیدن اگر با لحظه ها بی عشق همراه است

                               تنهایی گمانم آنقَدَرهایی که می گویند خالی از طراوت نیست

 

می دانم نسیمی را که اکنون می وزد آرام در خواب علفزاران

با خود داستانی تازه آورده ز شهری دور

و مردی را که مومن بود با آیین شب بو ها

نشان می گیرد از هر رهگذر پی جو 

 

به روی کوه نزدیکی

تراشیده ز سنگی سخت ، تصویری است

و آنانی که می رفتند گهگاهی به سوی قلۀ آن کوه

                                      چونان زائران خسته و تشنه

ز رویای سپیدی زیر لب آرام می گفتند

 

می دانم کنون مهتاب نزدیک است

و خوابی را که روزی در دهی آن پیرزن کردش برایم عاقبت تعبیر

می آید به دیدارم

که تا فردا و فرداها بماند در دلم جاوید

 

سیامک ارزانپور

October 18, 2009

/ 1 نظر / 9 بازدید
نیلوفر

سلام دیدید آخریش نبود؟شما نمی تونید اینجا رو فراموش کنید حتی اگه نهایت درگیری رو داشته باشید نباید زیاد وارد زندگی آدمها شد,شما دلایل خودتون رو برای تنهایی دارید,تنهایی چیزیه که این روزها خوب درکش میکنم,خوب نیست اما بد هم نیست,باور کنید هیچ چیز تو دنیا به اندازه ی عشق ورزیدن زیبا نیست اما کمتر پیش میاد که تداوم داشته باشه کنون مهتاب نزدیک است,اندکی صبر سحر نزدیک است,پس کجاست؟ وامید,امید به اینکه آخرش میشه, اونی که می خواستم اما هیچ چیز نمی تونه دردی رو کم کنه که با بی رنگ شدن عشق برای همیشه تو قلب آدما خونه می کنه موفق باشید