پست های ارسال شده در اسفند سال 1388

مبهوت است لب در سینه می داند خزانی سخت سوزانده ، درختان بلند خاطرات روز دیرین را                                                                                      همه از ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 11 بازدید