پست های ارسال شده در مهر سال 1388

در صدا نیست اگر خرده صفایی                                 خوب است هنوز                                                     خاکیِ پاک سکوت خوابیدن اگر با لحظه ها بی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید