پست های ارسال شده در اسفند سال 1385

ایستاده پر افتخار بر قله های بلند غرور کودکی گرسنه ، پریده رنگ   درافق بی کران نگاه او اقیانوس آرام دلی بی گناه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید