پست های ارسال شده در آبان سال 1383

بازگشت<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />     چند گامی به عقب جلوه تازه ای از حادثه می بندد نقش چهره ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 8 بازدید
پرواز<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   چه سبکبالم من فکر پرواز مرا برده فراتر ز زمان می پرم تا که ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید
سایه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   بال و پرهای زمان را نفروشید به باد ما به خورشید نخواهیم رسید ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 16 بازدید
شهر تنهایی من<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   شهر تنهایی من خاموشی ؟ چشمه ساران فراوانت کو ؟ مردم شاد خرامانت ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 13 بازدید