پست های ارسال شده در شهریور سال 1383

پرستوها <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />     در هم آغوشی قلب در طنین ضربان در شکوه قطراتی که فرو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
چرا؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> چرا؟ این سوالی است که دیگر کمتر از خودم می پرسم واژگانی که به تدبیر خرد از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید
دریغ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> فکر ها از پس هم می آیند وزن سیال زمان روح بی تاب مرا آشفته   پاسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
مهاجر <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> نگاهی گرم افکند آن مهاجر مرغ سیمین پر به اندام سپید یار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید