دیدم که دگر بار به قانون در و پنجره مومن گشتی

می شناسی تو مرا

من به رویا که ندارد ثقلی در کشش ذهن پناه آوردم

و دیدم که حقیقت جاری است

اگر هضم نگردد گاهی در دلمان ، حتم کن ، می شود سیل سرانجام و می بلعدمان در پایان

 

نکند فکر کنی شمع سر گور به دیدار سحر خواهد رفت

یا که در حافظۀ شاپرکی چهرۀ گل خواهد ماند

نباید بشود پاک ز خاطر هرگز

            گر چه دارد همه فصل       

            زندگی قصۀ فرسودگی جسمی نیست              

            می شود ساده تمام             

از آن روست که مردی که به دیدار شبش می بردند

                                               جامه ای را نکشید

                                                       و نپرسید زمان

 

گم گشت سواری که پی قافلۀ عادت رفت

آنکه فهمید  سرانجام ، دروازۀ مه رویا نیست

                                              حقیقت را یافت

آنکه در باطن فریاد گرفتاری دید ، رها زیست دلش

 

خانۀ شاپرکان نزدیک است

پیله ای می خواهد

و دو بالی که خداوند طبیعت به رها گشته ز تن می بخشد

 

سیامک ارزانپور

December 23, 2009

/ 1 نظر / 44 بازدید
نیلوفر

سلام گفتم آفتاب از کدوم طرف در اومده!!!!!! نگو اینجارو آپ کردید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! موفق و شاد باشید احساس میکنم وقتی 1 مدت نمی نویسید و یهو تصمیم به نوشتن میگیرید شعراتون حرف بیشتری برای گفتن داره خوش باشید گرچه,دل خوش سیری چند؟