نمی خندد به روی گل


ابر گر در آسمان آبی دل نیست
زمین خشک اندیشه اگر دیگر محیای حضور سبز پیوند دو رویا نیست
نگاهی هست
می شود آشفت مو ها را
شاید گنگ خوابیده در این سرما
هنوزش خرده جانی هست

   + siamak Arzanpour - ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸۸