آرام

 

باد

باران

عطش ساقه ی سبز

گردش روز به چشمان بلند حلزون

و سکون

ساحل آبی و مواج نگاه

خلقت تابلوی سرخ طلوع

کوچه ی تنگ زمان

 

شهر آرام

زمین پر احساس

دانه ی پیچک آمال بشر در رویش

انعکاس سخن مهر میان من و تو

لحظه ی بعد سکوتی جاری

 

 

 

 

من و تو

خواب شیرین گلی در گلدان

 

سیامک ارزانپور

March 20, 2006

   + siamak Arzanpour - ۸:٥٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٤